8 жовтня 2009Les Herasymchuk
категорії: стаття

The Khata Icon in Ukrainian Civilization

 The Ukrainian folk or khata icon is a powerful phenomenon in the context of East and, possibly, Central European civilizations. Its uniqueness is predetermined by the peripeteias of domestic history and extremely complicated structure of religious and ideological orientations, as well as by mosaic landscape of Ukrainian ethnoculture. The khata icon study is an emerging branch of science due to ...

 
8 жовтня 2009Les Herasymchuk
категорії: стаття

Украинская народная икона в отечественной цивилизации

 Украинская народная или домашняя икона – мощное явление в контексте восточной, и, возможно, центральноевропейской цивилизации. Ее уникальность предопределяется перипетиями отечественной истории и чрезвычайно сложной структурой религиозной и идеологической ориентации, а также мозаичным ландшафтом украинской этнокультуры. Научное ее изучение делает первые шаги благодаря ряду факторов, важнейшими из которых являются выделение народной иконы в отдельную область исследования, создание коллекционерами и музеями достаточно ...

 
8 жовтня 2009Les Herasymchuk
категорії: стаття

Хатня ікона в українській цивілізації

Найвизначніша подія цього мистецького тижня – виставка в Українському Домі колекції Миколи Бабака, який протягом багатьох років збирає Наддніпрянську ікону. Це подвижницька робота, яка відкриває нові обрії в дослідженні української історичної ментальності. Опрацював цю колекцію видатний український мистецтвознавець Олександр Найден, – монографію можна придбати на цій виставці. Власне, це не просто монографія, а монументальне дослідження, найбільше в творчому доробку Найдена. ...
 
23 вересня 2009Les Herasymchuk
категорії: стаття

«3 боротьби я книжку свою зробив...»

(Ця біографія Вітмена, з усіма суперечностями його доробку, мала вийти у "Всесвіті" кілька десятиріч тому, але на заваді стала тодішня цензура. Гадаю, що й сьогодні вона може придатися учням і студентам, як допоміжний матеріал, бо українською докладної біографії американського генія досі не видано)   Доробок Волта Вітмена у поезії США 19 сторіччя – надзвичайно яскраве й унікальне явище: він уторував ...

 
10 вересня 2009Les Herasymchuk
категорії: стаття

Некоректна етика

  (Жуковський В. М., Лахман Н. М., Саннікова Т. В., Филипчук С. В., Гаврилюк О. Я., Николин М. М. Основи християнської етики. 5 клас. Підручник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Керівник проекту С. Макаревич. «Літера», Київ, 2008, 223 с.)     В усьому сучасному неспокійному світі, в якому посилюється конфесійний екстремізм, Україна відома своєю реліґійною толерантністю. Ухвала вищих державних ...
 
6 вересня 2009Les Herasymchuk
категорії: стаття

Цитатник на допомогу спудеям, що вчать літературу за професором Михайлом Наєнком

Навчальник рік доперва розпочався, і знову постала проблема з постачанням учнів і студентів підручниками. Отож, прагнучи хоч такою дрібкою надолужити вічний дефіцит, я подаю уривковий конспект двох визначних творів професора М. Наєнка, який всю свою творчість присвятив вивченню більшовицької літератури та увічненню образів комуністів в Україні класиками радянської доби. М. К. Наєнко. Краса вірності. К., Дніпро, 1981. с. 21 Ленінізм ...

 
6 вересня 2009Les Herasymchuk
категорії: стаття

Михайло Наєнко віднімає і додає

Літературознавець Михайло Наєнко опублікував недавно замітку «Борець за долю рідного краю» у виданні: Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 25-26. Warszawa, 2008, s.327-331. Історична довідка про Доманицького для польського читача починається з нумерологічного уступу: «С. 327 Тридцять три роки – вік містичний; у такому віці відбулося на Голгофі сумної пам’яті розп’яття, що понад дві тисячі літ тому сформувало зміст європейської духовної цивілізації; до ...
previosСторінки: 41234next
← Ctrl         Ctrl →